KX-TES824

KX-TES824

Khung chính Tổng đài Panasonic(ĐÃ BAO GỒM 8 TRUNG KẾ VÀ 24 MÁY NHÁNH) nâng cấp tối đa 32 trung kế, 120 máy nhánh thường và 08 máy nhánh số, tích hợp sẵn card nguồn và 4 cổng Digital. Tích hợp tính năng hiển thị số gọi đến trên các card trung kế & máy nhánh.
Danh mục:

Khung chính Tổng đài Panasonic(ĐÃ BAO GỒM 8 TRUNG KẾ VÀ 24 MÁY NHÁNH) nâng cấp tối đa 32 trung kế, 120 máy nhánh thường và 08 máy nhánh số, tích hợp sẵn card nguồn và 4 cổng Digital. Tích hợp tính năng hiển thị số gọi đến trên các card trung kế & máy nhánh.

• Tích hợp chức năng hiển thị số gọi đến giữa các máy nhánh nội bộ ( máy nhánh nội bộ phải có chức năng hiển thị số gọi đến )
• Tích hợp tính năng trả lời và quay số tự động với thời gian ghi âm lời chào là 3 phút.
• Hạn chế gọi đi quốc tế, liên tỉnh, di động bằng mã số cá nhân cho từng người sử dụng. Có tối đa 50 mã cá nhân trên hệ thống
• Hạn chế thời gian gọi ra cho mỗi cuộc gọi
• Tự động chèn mã 171, 177,178,… khi gọi liên tỉnh, quốc tế
• Tính năng tự động dò tìm máy fax: Khi sử dụng line nội bộ làm số fax, khi có tín hiệu fax đến, tổng đài tự động chuyển đến máy fax mà không đổ chuông điện thoại.